Lang

מדפסת ברקוד iDPRT iK4-R600 עם מאמת משפרת את שירותי הבריאות ובטיחות המזון באמצעות אימות ברקוד ובדיקות איכות

2024-01-16 16:10

בדיקת ברקוד מתחילה להיות צעד מרכזי יותר ויותר בתחום הדפסה במחלקה קודים ובתוויות, במיוחד בתעשיית הרפואה והמזון. התהליך הזה יכול לגלות קודים וברקודים כפולים או פגומים, משפר באופן משמעותי את מדויקת, היכולת לקרוא ולהתאים הנוגעים של קודים הברקודים המוצרים. בתור זה, נדון על היישומים המיוחדים של בדיקת קוד הבאר ונראה איך המדפסת הבארקוד iDPRT iK4-R600 עם Verifier יכולה לשפר את איכות קוד הבאר עבור מפעלי מכשירים רפואיים, חברות תרופות ומפיקי מזון.

iDPRT iK4 R600 Barcode Printer.png

בדיקת ברקוד ואישור בתעשיית הטיפול והמזון

בתחום הייצור, מדפסות ברקוד התעשייתיים משתמשות במרחב, אך לשלוט באיכות הקוד הוא מאתגר. בדיקות דגימות ידמיות או באמצעות מאשרת קוד ברה מאפשרות רק בדיקות חלקיות לאחר טביעה, לא מבטיחות טביעה באיכות גבוהה ומתאימה מההתחלה. קודים באר לא נכונים או לא מושלמים יכולים לגרום לעיכוב ועלות גבוהה בתהליכי קבלת ושלוח של המפעל.

בתעשייות הרפואה והמזון, תוויות ברקוד שלא מתאימות יכולות להשפיע על האיתור היעיל של מזון, תרופות ומתקנים רפואיים, במיוחד בתקריות זיכרון או בטיחות מזון. חוץ מזה, קודים באר שלא מתאימים לדרישות רפובליות יכולים להוביל לעונשים חמורים, כולל חירום מוצרים וקנסים משמעותיים עבור חברות.

בעיות איכות הדפיסה של קוד הבר משותפים בתעשיות אלה כוללות:

1. להכפיל קודים ברה או קודים ברה חסרים.

2. איכות טביעת ברקוד מסכנה, כמו כישלון ראש טביעה ושברי קו טביעת טביעה, כמו שדרות לבנות, מובילה להם להיות בלתי קריאים.

3. שגיאות בטקסט הדופס או גרפיקה על תוויות קוד ברה.

4, קודים בר לא סטנדרטיים.

iDPRT iK4-R600, מדפסת ברקוד חדשות עם מאשר, מעוצבת כדי להתמודד עם הנושאים האלה בטביעת ברקוד תעשייתי. זה כולל מודול זיהוי OCR, המציע בדיקת קוד ברשת יעילה ובדיקה כדי להבטיח תוויות קוד ברשת ברורות, נכונות ומתאימות.

Name

iDPRT iK4 R600 Barcode Printers with Verifiers.png

מתפתח כדי להתמודד עם נקודות הכאב של איכות טביעת קוד הבר בתחום המזון והיצירה הרפואית, iDPRT iK4-R600 משתמש במודל חיפוש קוד הבר OCR מתקדם כדי לשפר באופן משמעותי את איכות טביעת קוד הבר. הפרטים המרכזיים שלה כוללים:

1. זיהוי באינטרנט כדי למנוע קודים בר כפולים, להשיג 100% בדיקות כלליות;

2. תמיכה לבדיקה ביקורת קוד ברמה 1D וגם 2D;

3. אזעקות כיבוי אוטומטיים לטיוטים של קוד ברה לא מודפסים בצורה גרועה או לא מוכרים;

4. אזהרות על קודים ברה כפולים, חסרים או לא נכונים;

5. בדיקות זיהוי OCR לגילוי מהיר של פגיעות טקסט ודפסה גרפית על תוויות;

6. גילוי קודים ברות שבורים וקרקעי סרטים;

7. מעקב ההיסטוריה של הדפסה עם דיווחים אקסל ניתן להוציא;

תמיכה למאגר נתונים מרכזי, מאפשרת בדיקות רשת ברחבי מדפסות רבות.

בתווית מדויקת של מכשירים רפואיים, תרופות, ומעקבות קשה של בטיחות המזון, מדפסת קוד התעשייתי iK4-R600 מראה את ערכו המעשי העצום. זה לא רק מאפשר לעסקים להדפיס באופן יעיל תוויות ברקוד מדויקות גבוהה, אלא גם מציע פעילות אישור ברקוד מדויקות, מבטיח שכל תווית מושלמת ומתאימה.

אם אתם מעוניינים באייק4-R600 ותרצו ללמוד יותר על המוצר הזה, בבקשה תרגישו חופשיים ליצור קשר איתנו!


שלח חקירה

שלח חקירה

    בבקשה תמלא את שמך [UNK]email והדרישה

Desktop Barcode Printer, Industrial Barcode Printer, Mobile Printer, RFID Barcode Printer, Card Printer, PDA, Barcode scanners- iDPRT Desktop Barcode Printer, Industrial Barcode Printer, Mobile Printer, RFID Barcode Printer, Card Printer, PDA, Barcode scanners- iDPRT